Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden die je hier vindt zijn van toepassing op het gebruik en de inhoud van deze website. De gebruiker van deze website aanvaardt deze voorwaarden bij het verdere gebruik.

Deze website heeft het recht om de condities, die voor het gebruik van deze website gelden, te vervangen of compleet of in delen aan te passen. Kijk daarom met regelmaat op deze pagina om te zien of er eventueel veranderingen of wijzigingen zijn ingevoerd.

Garantie, klachten en productinformatie

Deze website geeft uitsluitend een overzicht van de beschikbare kortingen op internet en verkoopt zelf geen diensten en ook geen producten. Als je meer wil weten over de producten die te zien zijn, er vragen over hebt of klachten dan verwijzen wij je naar de afdeling klantenservice van het respectievelijke bedrijf. Als je een meningsverschil hebt kun je contact opnemen met onze partners (onze partners zijn de websites waarnaar je wordt doorgezonden). Deze website dient alleen maar als tussenpersoon tussen het aanbod en de vraag.

Inhoud

De tekeningen, artikelen, beelden en fotomateriaal, logo’s, filmbeelden, software, data, merken, namen, domein- en handelsnamen en alle overige onderdelen van deze website zijn door intellectuele rechten beschermd en behoren expliciet toe aan deze website. Waar gebruik wordt gemaakt van de teksten of beschrijvingen van anderen, ligt ook het copyright hiervan bij die partij. Uitzonderingen hierop staan duidelijk op deze website vermeld.

Disclaimer

Met bijzonder veel zorg is de inhoud van deze website samengesteld. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of fouten die voortvloeien uit het gebruik van de gestelde informatie. De tekst op deze website mag nooit overgenomen worden, voor welke vorm van publicatie dan ook, zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming. Wie van het materiaal gebruik wil maken kan altijd contact opnemen met de persdienst of de redactie van deze website.

Deze website heeft links of andere verwijzingen naar websites van partners en anderen. Deze zorgen ervoor dat je eenvoudig en vlug bij een andere belangrijke externe dienst, een product of een website komt. Je dient zelf te oordelen of deze diensten, producten of sites relevant voor je zijn. Het kan zijn dat deze website een vergoeding krijgt voor het doorsturen van bezoekers naar deze externe websites. Deze website is niet aansprakelijk voor de betreffende websites, de inhoud, content of werking daarvan, en ook niet voor de producten en diensten die zij hierop aanbieden. Deze website geeft geen enkele garantie, voorwaarde of enige andere verklaring hiervoor af en is ook op geen enkele manier aansprakelijk betreffende het hiervoor genoemde (dit geldt ook voor eventuele aansprakelijkheid die voortkomt uit welke claim dan ook over de content van een externe website waarvan op deze website een link is vermeld, of schending van het intellectuele eigendom van derden).

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is op deze bepalingen en voorwaarden van toepassing. Als één van deze bepalingen ongeldig wordt bevonden door een rechterlijke instantie wordt de betreffende bepaling verwijderd uit deze algemene voorwaarden of zo aangepast dat de bepaling nog steeds toegepast kan worden. Deze website bepaalt daarin de juiste keuze. Alle andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden blijven geldig en zijn bovendien bindend en uitvoerbaar.

Exclusieve Kortingscodes en Promoties

Ontvang exclusieve kortingen en promoties van de beste online shops van België.